Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij Welzijn Velserbroek

Bijna alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij vormen het hart van de organisatie, zonder hen zou het niet meer kloppen. Door hun betrokkenheid en inzet zorgen zij ervoor dat voorzieningen bestaan, mensen met elkaar in contact kunnen komen en van diensten gebruik kunnen maken. Wij zijn heel blij en trots op ‘onze’ vrijwilligers.

Het vrijwilligersbestand is dynamisch. Omdat omstandigheden veranderen (kinderen worden groot, verhuizen, nieuwe baan) stoppen sommige en zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het aantal uren wat men inzet varieert van eenmaal per drie weken tot driemaal per week, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger en wat wij op dat moment kunnen bieden.

Vrijwilligers kunnen instromen bij de volgende projecten:

  • Ouder- en kindochtend, gastvrouw
  • Speelotheek, medewerker uitleen speelgoed
  • Project Opkikkertje, samenstellen pakketjes of op bezoek gaan
  • Koffieochtend 50+, gastvrouw
  • Het Praathuis, samen oefenen met de Nederlandse taal
  • Vkafe, activiteitencoördinator

Kerngroep

Nieuw in onze organisatie is deelnemen aan de Kerngroep. De kerngroep bestaat uit vrijwilligers en is verantwoordelijk voor alle inloop- en recreatieve activiteiten. De functies daarin zijn; voorzitter, secretaris, penningmeester, activiteitencoördinator, vrijwilligerscoach en PR medewerker. Zij komen gemiddeld eenmaal per twee weken bij elkaar en bespreken alle lopende zaken. Hier vloeien taken uit voort die zij in de tussenliggende periode moeten uitvoeren. De Kerngroep wordt ondersteund door de beroepskracht van Welzijn Velserbroek. De groep is in oprichting en kan op dit moment nog enkele leden gebruiken.

Heeft u interesse of wilt u graag wat meer weten over deze mogelijkheden, neem dan contact op met een van de twee beroepskrachten van Welzijn Velserbroek.