Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor inwoners voor een groot deel van het Rijk naar de lokale gemeentes gegaan. Dit om efficiënter met middelen om te gaan en daarnaast om dichter bij de inwoners te staan. Van inwoners wordt ook meer verwacht o.a. dat zij zichzelf zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden. Liefst met hulp van familie, buren of vrijwilligers.

Toch wil de gemeente zijn inwoners niet aan hun lot overlaten. Het kan ons tenslotte allemaal overkomen dat er problemen of zorgen zijn waar wij zelf niet uit kunnen komen. Daarom heeft de gemeente Velsen 4 sociale wijkteams in het leven geroepen waarvan er 1 actief is in Velserbroek. U kunt daar met alle soorten problemen aankloppen. Zij bieden u een luisterend oor en gaan samen met u op zoek naar oplossingen. Twee leden van het sociale wijkteam komen bij u thuis om uw probleem of zorg met u te bespreken. De teams zijn samengesteld met deskundigen uit de Zorg, Maatschappelijk Werk, Begeleiding en Welzijn. Dit houdt in dat zij snel de weg kunnen vinden naar passende hulp. Het Sociale Wijkteam werkt zonder wachtlijsten en u kunt aankloppen met grote maar ook met kleine problemen zodat u daarna zelf weer verder kunt. U kun hen bereiken:

velsennoord-velserbroek@swtvelsen.nl

of: via het klant contact centrum: 14 0255   en   Socius: 088 8876970