NIEUW:  Sociaal Wijkteam Velserbroek
Lees meer..

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de Kerngroep:
Lees meer..

Prettig leven in de wijk

Welzijn Velserbroek vindt het belangrijk om bewoners (jong en oud) met elkaar in contact te brengen om zo vriendschappen te laten ontstaan, informatie uit te wisselen of gezamenlijk problemen aan te pakken. Signalen uit de wijk zijn hiervoor belangrijk; wat is hier nodig, wat willen de bewoners graag, want wat in een wijk gebeurt wordt niet alleen van bovenaf bepaald.

Veel mensen weten echter niet dat zij invloed kunnen uitoefenen en inspraak hebben. Dat vraagt wel om inzet van de buurtbewoners. Samen met anderen kunt u een activiteit organiseren die de sociale samenhang in de wijk bevordert. Denk daarbij aan het organiseren van een burendag of het oprichten van een creatieve- of wandelclub. Dit zijn voorbeelden, er zijn nog veel andere mogelijkheden.

Met (nieuwe) ideeën kunt u altijd terecht bij ons kantoor in de bibliotheek of u kunt ons een e-mail sturen. Wij zullen u zoveel mogelijk ondersteunen en van goede raad voorzien bij het realiseren van uw plan/idee.

Er zijn al veel plannen bedacht en ontwikkeld. Op de pagina Huidig Aanbod treft u een overzicht aan van cursussen/clubs en inloop activiteiten.

Welzijn Velserbroek, Wijksteunpunt De Hofstede en Jongerencentrum De Koe zijn onderdelen van Stichting Welzijn Velsen.  Globaal geven wij aan welke activiteiten zij organiseren. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het betreffende centrum.

Jongerencentrum De Koe, Zadelmakerstraat 3,   1991 JE Velserbroek
023-5491817  contactpersoon: Daphne Smit.
Wijksteunpunt De Hofstede Aletta Jacobsstraat 227 1991 PT Velserbroek 023-5386528  contactpersoon: Marcel Stam